Privacy

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies waarmee algemene en niet-persoonlijke informatie wordt verzameld. Een cookie is een eenvoudig, zeer klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt verstuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Via deze cookies kan worden voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze cookies zijn niet verbonden aan u en registreren geen persoonsgegevens als naam, e-mail, adres, telefoonnummer of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Verbergt u de cookie vermelding onderaan de pagina dan wordt een cookie met de naam viewed_cookie_policy gezet. Deze dient alleen om ervoor te zorgen dat de cookiemelding niet meer getoond wordt.

Adverteerders

Wij zijn niet de aanbieders van de producten die u op deze site kunt vinden. Klikt u op Erectiepillen.net op een afbeelding, tekstlink of banner die u buiten deze site leidt, dan kan er er een tracking cookie op uw computer worden geplaatst zodat kan worden geregistreerd dat u via onze site bent verwezen. Wij werken samen met onder andere EDC Internet (de webshop op bestel.erectiepillen.net)  en Dokteronline. Deze cookies kunnen ook door de betreffende adverteerder en/of website worden gebruikt om een profiel op te bouwen.

Analytische cookies

Op deze site draait Google Analytics waarmee wij bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken.  Er wordt geen persoonlijke informatie als naam, e-mailadres, adres etc. verkregen. U kunt zich in het algemeen voor Google Analytics afmelden, deze instellingen gelden dan – per computer – voor alle websites die u bezoekt.

Cookies verwijderen

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Diverse grote adverteerders bieden u de mogelijkheid op Your Online Choice om met één klik in te stellen dat zij geen cookies op uw computer mogen plaatsen. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt. Ook is het mogelijk via uw browser standaard cookies uit te zetten. Hierdoor zullen echter veel sites – 90% van alle websites gebruikt cookies – en webwinkels niet meer goed werken. Een handig artikel hierover vindt u op de site van de Consumentenbond.  

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy gegevens aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook geregeld, om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacy regels.